Mindfulness

Waar je energie insteekt, groeit!
Het is als drijfzand. Hoe harder je je verzet, hoe dieper je wegzakt.
 
Dit fenomeen is logisch te verklaren als we verzet zien als energie.
Idere keer als je je verzet tegen een probleem, steek je er energie in.
Waar je energie insteekt, groeit. Dit geldt ook voor problemen!
Gebruik mindfulness om de invloed van een probleem te verminderen,
of gewoon omdat je verder wilt komen in je persoonlijke ontwikkeling.
Meer levensgeluk is een goeie reden om deze therapie te volgen,
omdat ieder mens vroeg of laat wel met drama geconfronteerd wordt.
 
 
 
Oefening: Bewust zijn:

De eerste oefening > bewust zijn en terugkeren in het moment.
Onderscheid gevoel en sensatie.
Gevoelens hebben een innerlijke oorsprong > emoties b.v. verdriet

Sensaties vinden hun oorsprong binnen of buiten de mens > prikkels b.v. de wind in je haren is sensatie buiten de mens,

een verhoogde hartslag is een voorbeeld van een innerlijke sensatie.